कार्यक्रम तालिका

Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
Nepali Pop Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
New Nepali Filmi Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Nepali Cheli 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Sajha Boli 06:00 am - 07:30 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Samaya Sandarva Re-Play 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:00 am
Aadhuik Song 09:00 am - 09:55 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
New Nepali Filmi Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
Aadunik Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Swasthe Nai Dhan 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Sahayogi Hatararo 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Lok Pop Song 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Bahakine Man 09:20 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
Remix Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
New Nepali Filmi Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Nepali Cheli 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Saajhedari 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Desh Pradesh Ujyaalo 90 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Surti Sanwag 09:15 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
Nepali Pop Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
Aadunik Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Swasthe Nai Dhan 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Aadhuik Song 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Sajha Boli Re-Play 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Musical Journey 09:15 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
New Nepali Filmi Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
Comediy Song 02:15 am - 02:50 am
Remix Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Nepali Cheli 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Aadhuik Song 06:00 am - 06:30 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Lok Pop Song 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Old Aadhunik Song 09:15 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
Nepali Pop Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Swasthe Nai Dhan 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Aadhuik Song 06:00 am - 06:30 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Saajhedari Re-Play 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Surti Sanwag 09:15 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Nepali Lok Dohori/Teej Song 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm
Thaha Update 01:00 am - 01:05 am
Aadunik Song 01:10 am - 01:50 am
Kailali khabar 02:00 am - 02:15 am
New Nepali Filmi Song 02:15 am - 02:50 am
Nepal Khabar 03:00 am - 03:10 am
Tharu Song 03:10 am - 03:50 am
Thaha Update 04:00 am - 04:05 am
Deuda Song 04:10 am - 04:50 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
Kailali Khabar 05:00 am - 05:10 am
Dharmik Program Songs 05:10 am - 05:50 am
Bal Sarokar 05:15 am - 05:55 am
Advertisement 05:50 am - 06:00 am
Kayakrian 06:00 am - 06:30 am
Samaya Sanderva 06:00 am - 06:30 am
Kailali Khabar 06:30 am - 06:55 am
Nepali Bahash 06:30 am - 07:00 am
Dhowari Sajh 07:00 am - 07:55 am
Advertisement 07:00 am - 07:15 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Suva Bihani 07:30 am - 08:00 am
Kailali Khabar 08:00 am - 08:30 am
Nepal Darpan 08:00 am - 08:30 am
Nepal Chautari 08:30 am - 08:55 am
Advertisement 08:30 am - 08:45 am
BBC Nepali Sewa 08:45 am - 09:15 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Teej Song 09:10 am - 09:55 am
Mero Katha Mero Geet 09:15 am - 09:55 am
Kailali khabar 10:00 am - 10:05 am
Khulduli.Com 10:00 am - 10:45 am
Hello Kailali 10:10 am - 10:50 am
Old Hindi Song 10:45 am - 11:00 am
Radio Closing 11:00 am - 11:00 am
Thaha Sanchar News 11:00 am - 11:05 am
Quiz Master 11:05 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 1:10 pm
Hindi Song 12:10 pm - 12:50 pm